Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Danh sách công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành năm 2014
Ngày cập nhật 19/06/2015

Sở Y tế vừa ký Quyết định 2793 /QĐ-SYT ngày 26  tháng 12  năm 2014 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành năm 2014

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.114
Truy cập hiện tại 10

Chung nhan Tin Nhiem Mang