Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIỆM THU NĂM 2008
Ngày cập nhật 19/06/2015

Giới thiệu danh sách 29 công trình nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành y tế nghiệm thu năm 2008

 

Stt

Tên đề tài/ Đơn vị

Nhóm nghiên cứu đề tài/ Năm

nghiên cứu

Ý kiến nhận xét

Phản biện 1

Phản

biện 2

TB

cộng

Kết luận HĐKH

1

 

Nghiên cứu tình hình và nguyên nhân chết của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2006

 -VP  Sở Y tế

Nguyễn Dung

Bùi Minh Bảo

2008

- Có tính cấp thiết. Đạt mục tiêu đề ra

- Trình bày đẹp. Có tính khoa học. Tính ứng dụng cao

48

49

48,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

2

 

Nghiên cứu tình hình đái tháo đường ở bệnh nhân tăng huyết áp được khám và điều trị tại TTYT Hương Trà, Thừa Thiên Huế

-TTYT Hương Trà

Lê Đình Thao

Nguyễn Đức Hoàng

Lê Vũ Phong

Lê Đình Trí

Trần thị Minh Tâm

Trương thị Diệu Tiên

Tập thể khoa KB-HSCC

2008

 

- Mang tính cấp thiết. Đã giải quyết tốt 2 mục tiêu NC. Thiết kế NC khá phù hợp, có tính ứng dụng

- Hạn chế:Văn phong cần gãy gọn, tránh dài dòng.  Kỹ thuật đo vòng bụng ngang rốn có  thuyết phục không? Tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì của tác giả là của TCYTTG cho châu Á, không phải cho ASEAN.

- Nên mở rộng nghiên cứu các độ tuổi thấp hơn ( tác giả NC tuổi trung bình > 60 tuổi)

43

40

41,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

3

 

Đánh giá nhận thức và  hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản liên quan đến phòng ngừa ung thư cổ tử cung của các phụ nữ đến khám tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Thừa Thiên Huế

-Trung tâm CSSKSS

Bùi Thị Chi

Nguyễn Dung

Hồ Thị Liên Hương

Trương Phước Thanh

Khuê

Phạm Thị Hoa

2008

- Đạt yêu cầu. Đạt được 2 vấn đề đưa ra. Tính ứng dụng rộng rãi

- Hạn chế: Viết lại mục tiêu 1 vì không thể lấy nguyên tên đề tài làm mục tiêu được

41

44

42,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

4

 

Nghiên cứu về cận thị và cong vẹo cột sống của học sinh trung học cơ sở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

-Trung tâm YTDP

Trần Bá Thanh

Nguyễn Đình Sơn

Hoàng Hà Tư

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ngô Hữu Hoàng

Hồ Thị Thanh Hiếu

Đặng Trần Hữu Hạnh

2008

- Đạt mục tiêu NC

Đề tài rất cần thiết để áp dụng cho trường học.

- Có tính khoa học, rõ ràng

- Cần truyền thông rộng rãi kết luận đạt được để ứng dụng

41

46

43,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

5

 

Đánh giá tình hình mắc hội chứng cúm vào khám tại Bệnh viện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007

-Trung tâm YTDP

Trần Quang Hợp

Võ Như Nghinh

Võ Hải

Cao Thị Mai

2008

 

- Đề tài đạt mục tiêu NC

- Có tính khoa học, trình bày rõ ràng

- Tính ứng dụng chưa cao vì chỉ nghiên cứu đặc điểm dịch tể học và virus học của bệnh

- Cần lưu ý so sánh với các huyện khác trong tỉnh.

- Cần NC thêm ở tuyến xã và các huyện trong tỉnh để đề xuất giải pháp can thiệp hợp lý, khoa học

44

43

43,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

6

Đánh giá tình hình  sử dụng, bảo quản và chất lượng nước của các Trạm cấp nước tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

-Trung tâm YTDP

Nguyễn Đình Sơn

Hoàng Hà Tư

Trần Bá Thanh

Hồ Thị Thanh Hiếu

Ngô Hữu Hoàng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Đặng Trần Hữu Hạnh

Bùi Thị Ái

Nguyễn Anh Thư

Lê Thị Ngọc Minh

Võ Thị Thu Thủy

2008

- Đề tài rõ ràng, có tính cấp thiết.

- Đạt đuợc 2 mục tiêu NC.

- Có tính khoa học và ứng dụng

- Đề nghị đảm bảo quy chế số người tham gia đề tài (.≤10)

50

47,5

48,

75

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

7

 

Tìm hiểu thái độ nhận thức và thực hành vệ sinh phòng bệnh trong các trường tiểu học huyện Phú Lộc năm học 2007-2008

-Trung tâm YTDP

Hoàng Hà Tư

Nguyễn Văn Uynh

Hoàng Xuân Mẫu

2008

- Đạt được mục tiêu

- Có tính cấp thiết, tính ứng dụng cao

41

46

43,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

8

 

Nghiên cứu môi trường làm việc và sức khỏe bệnh tật của người lao động tại Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

-Trung tâm YTDP

Lê Văn Hoàn

Nguyễn Đình Sơn

Nguyễn Ngọc Diễn

Hồ Xuân Vũ

Hà Văn Hoàng

Trần Văn Khởi

2008

- Đạt được mục tiêu nghiên cứu

Có tính cấp thiết.Có tính khoa học và ứng dụng

- Hạn chế: Đề tài mới chỉ đề cập 2 bệnh nghề nghiệp là Rối loạn CNHH và giảm thính lực trong khi đó danh mục bệnh NN là 25 bệnh

Chưa làm rõ bệnh NN và bệnh tật thông thường

- Sắp xếp các chưưong, mục theo qui định cuả HĐKH

41

49

45

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

 

9

 

Nghiên cứu chi phí chương trình tiêm chủng mở rộng tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

-Trung tâm YTDP

Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Đình Sơn

Võ Đăng Huỳnh Anh

Nguyễn Uynh

Huỳnh Văn Hảo

2008

- Đề tài làm đúng theo qui định

- Phần tổng quan tài liệu rườm rà

- Phần đối tượng và PPNC cần xem lại và sửa đổi

- Tên đề tài khác nhau: trang bìa: Phú lộc, trang sau: Phú lộc vàNam Đông

- Phần trình bày kết quả và bàn luận chưa khoa học

35

41

38

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

10

 

Đánh giá thực trạng sử dụng hàn the trong sản phẩm truyền thống nem chả tại Thành phố Huế năm 2008

-Trung tâm YTDP

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Đình Sơn

Bùi Thị Ái

Trần Đình Oanh

Bạch văn Linh

Huỳnh Trường Ngọ

Trần Đậm

Phan thị Liên Hoa

2008

- Đề tài cấp thiết, đạt được 3 mục tiêu NC. Bố cục chặt chẽ, rõ ràng

- Hạn chế: Xem lại mục tiêu 2: Đây không phải là mục tiêu mà là phần thống kê của cơ sở sản xuất, không nên đưa vào.

- Đề tài chỉ định tính, nếu định lượng thì giá trị nghiên cứu sẽ cao hơn

- Sắp xếp lại các phần theo qui định của HĐKH. Mở rộng thêm phần bàn luận , đối chiếu so sánh kết quả với một số địa phương khác

41

45

43

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

 

11

 

Nghiên cứu hiệu quả công tác phòng chống các rối loạn do thiếu Iod tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

-Trung tâm YTDP

Võ Thị Ngọc Nga

Nguyễn Đình Sơn

Hà Thế Vinh

Lê Đình Quang

Trần Đạo Phong

2008

- Rõ ràng, chặt chẽ, đạt được 3 mục tiêu đề ra, có tính ứng dụng,

- Thiết kế nghiên cứu khoa học, độ tin cậy cao.

- Điều chỉnh lại p bảng 3.4 (trang 14)

48

41

44,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

 

12

 

Đánh giá kết quả xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét ở các điểm kính hiển vi cơ sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

-Trung tâm PCSR-KST-CT

Nguyễn Võ Hinh

Bùi Thị Lộc

Hoàng Thị Diệu Hương

Trần Thị Mộng Liên

Hoàng Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Hằng

Võ Thị Hồng Ngân

Hồ Thị Minh Châu

Hồ Đắc Thịnh

- Đề tài có tính cấp thiết. Đạt được 2 mục tiêu NC đã đề ra.  Có tính khoa học và ứng dụng

- Hạn chế:

+ Mục tiêu và kết luận cbưa thống nhất, cần bổ sung nục tiêu 1 và điều chỉnh mục tiêu 2 cho phù hợp với phần kết luận.

+ Kết luận quá dài

39

40

39,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

13

 

Nghiên cứu về sự phân bố của muỗi Culicinae ở vùng sinh cảnh rừng núi tỉnh Thừa Thiên Huế

-Trung tâm PCSR-KST-CT

Trần Bá Nghĩa

Võ Đại Phú

Lê Đình Hữu

Nguyễn Quốc Huy

2008

- Bố cục rõ ràng. Có tính cấp thiết. Các mục tiêu NC đạt.Có tính khoa học và ứng dụng

- Cần nói rõ cách chọn cỡ mẫu và cách chọn địa điểm điều tra

39

46

42,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

14

 

Nghiên cứu mật độ muỗi anopheles ở huyện NamĐông tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008

-Trung tâm PCSR-KST-CT

Võ Đại Phú

Trần Bá Nghĩa

Lê Đình Hữu

Nguyễn Quốc Huy

2008

- Đạt được mục tiêu NC. Cách tiến hành nghiên cứu và báo cáo khá rõ, có tính ứng dụng cao

- Tăng biện luận phần bàn luận, phần bàn luận quá ít

- Chưa nêu phần nghiên cứu hiện nay về vấn đề làm hạn chế tính cấp thiết của đề tài

 

38

35

36,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

15

 

Đánh giá tình hình dịch tể và chỉ số muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2003-2008

-Trung tâm PCSR-KST-CT

Hoàng Văn Hội

Nguyễn Võ Hinh

Lương văn Định

Võ Đại Phú

Bùi Thị Lộc

2008

- Đề tài có tính cấp thiết, tính ứng dụng, bố cục đủ theo yêu cầu

- Hạn chế:

+ Đánh giá nhiều mục tiêu NC do đó các mục tiêu đạt thấp

+ Kết luận cần bám sát các mục tiêu

+ PPNC chưa rõ ràng

41

36

38,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

16

 

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc tân dược của người bệnh ngoại trú đến khám tại các Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Hương Thủy năm 2008

- TTYT Hương Thủy

 

Nguyễn Văn Vỹ

Lê Văn Minh

Trần Xuân Dật

2008

- Có tính cấp thiết. Đạt mục tiên đề ra

- Hạn chế:

+ Phần kiến nghị chưa đủ thuyết phục (kê đơn trong 3 ngày, sau đó khám lại)

+ Nội dung NC chưa sâu

+ Tính ứng dụng không cao

+ đổi tên đề tài là: Nhận xét (khảo xác) tình hình....2008

39

27

33

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

17

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời hỗn hợp các acid amin chứa trong dung dịch tiêm truyền bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản

-Trung tâm KN Thuốc-DP-MP

Trần Công Dũng

Nguyễn Thị Diễm Hồng

Đặng thị Minh Hiền

Hà Xuân Cử

Đặng văn Khánh

2008

- Đề tài có tính cấp thiết, tính khoa học. Đạt được mục tiêu NC

- Phần tổng quan quá dài cần rút gọn chiếm không quá 1/4 số trang cử một đề tài.

42

39

40,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

18

 

Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng độc tố nấm mốc aflatoxin B1 và đánh giá mức độ nhiễm độc tố trong các thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc

-Trung tâm KN Thuốc-DP-MP

Nguyễn Tấn Sĩ

Đặng văn Khánh

Lê Anh Toàn

Hà Xuân Cử

Nguyễn Mạnh Hoằng

Phan Thị Kim Chi

2008

- Có tính cấp thiết. Đạt được mục tiêu NC. Có tính ứng dụng

- Hạn chế: Chưa đưa ra cách chọn mẫu. Đối tượng NC chọn quá rộng, không có căn cứ, thiếu logic. Để nghị chỉnh lại tên đề tài cho phù phạm vi NC “NC xây dựng quy trình định lượng độc tố aflatoxin B1 và khảo sát mức độ nhiễm độc tố trong thực phẩm có nguồn gốc thực phẩm gửi tới TTKiểm nghiệm DP-T-TP TTH”

Phần kiến nghị : thiếu kiến nghị cơ sở sản xuất kinh doanh. Truyên thông giáo dục cho nhân dân

40

37

38,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

19

 

Nhận xét tình hình điều trị tủy thối  của răng cối sữa ở Khoa điều trị Bệnh viện RHM Huế sau 06 tháng

- Bệnh viện RHM

Nguyễn Thị Thúy San

Hồ Thị Hạnh

Võ Đăng Tuấn

Phạm Thị Như Ý

Lê Thanh Nga

2008

- Đạt các mục tiêu đề ra. Phương pháp NC rõ ràng. Tính ứng dụng cao.

- Hạn chế: Sắp xếp lại các mục tiêu: gộp mục 1 và 2, mục tiêu 3 thành mục tiêu 1. Tác giả chưa tính p nên hạn chế cách lập luận kết quả. Bổ sung kết quỉa NC tỷ lệ trẻ em bị viêm tủy

42

42

42

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

20

 

So sánh phương pháp điều trị tủy một thì và điều trị tủy truyền thống trên răng cối vĩnh viễn bị viêm tủy cấp

- Bệnh viện RHM

Lê Quý Thảo

Phạm thị Như Ý

2008

- Đề tài cấp thiết.Giải quyết tốt 2 mục tiêu NC. Có tính khoa học và ứng dụng cao

- Hạn chế: Không nêu lên được khác biệt có ý nghĩa thống kê về mặt thời gian khi điều trị tủy 1 thì và truyền thống.

- Nên đưa ra mục tiêu so sánh thời gian, kinh phí giữa 2 phương pháp thì đề tài có giá trị khoa học hơn và ứng dụng cao. Phần bàn luận qúa ngắn

41

47

44

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

21

 

Nghiên cứu tình hình bệnh nhân tai nạn thương tích vào điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện Bệnh viện Hương Trà

-TTYT Hương Trà

Nguyễn Đức Hoàng

Lê Đức Thịnh

Nguyễn Văn Duy

Trần thị Minh Tâm

Nguyễn Thị Hồng Mai

Nguyễn Thị Minh Đức

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Đặng thị Thuý Oanh

Nguyễn Thị Hoa Lê

Hồ Đại Thắng

2008

- Đề tài cấp thiết. Có tính ứng dụng

- Hạn chế: Chỉ mới giải quyết được 1mục tiêu. Thiếu phần tổng quan, thiếu tên bảng biểu cụ thể. Đối tượng nghiên cứu không rõ. Khi so sánh 2 tỷ lệ chưa tính p. Qua kết quả NC chưa bàn luận cụ thể

38

25

31,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Khá

22

 

Nghiên cứu tình hình bệnh lây truyền qua đường tình dục và hiểu biết về phòng bệnh của gái mại dâm và nữ tiếp viên tại các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí ở TP Huế năm 2008

-Trung tâm PCHIV/AIDS

Lý Văn Sơn

Dương Quang Minh

Trần Thị Ngọc

Nguyễn Văn Quý

Lê Viết Khánh

Nguyễn Đức Long

Đặng Văn Tín

Nguyễn Lê tâm

Lê Hữu Sơn

Thân Thị Mỹ Dung

2008

- Phần tổng quan nên đưa thêm một số kết quả nghiên cứu tại Thừa Thiên Huế để đề tài phong phú hơn

- Một số lỗi trong chế bản

- Đề tài có giá trị

38

45

41,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

23

 

Ứng dụng tin học trong quản lý một số chỉ số hoạt động khám chữa bệnh tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

-VP Sở Y tế

Nguyễn Thanh Sơn

Hoàng HữuNam

Võ Đại Tự Nhiên

Võ Đăng Huỳnh Anh

Đặng Mai Hoa

Nguyễn Khoa Nguyên

Hoàng văn Đức

Dương Phan Bích Hải

Lê Bính

2008

- Đề tài rõ ràng, có tính cấp thiết. Đạt mục tiêu đề ra. Tính khoa học cao

- Hạn chế:Bổ sung phần kiến nghị sau phần kết luận

49

50

49,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

24

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, CLS, các yếu tố nguy cơ và kết quả xử lý chảy máu sớm sau đẻ tại khoa phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế

-VP Sở Y tế

Nguyễn Đắc Ngọc

Nguyễn thị Lan Phương

Trần Đức Sáo

- Đề tài có tính cấp thiết. Đạt

các mục tiêu đề ra.

- Phương pháp NC rõ ràng. Tính ứng dụng cao.

- Đảm bảo tính khoa học

 

48

45

46,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

25

 

Nghiên cứu tình hình khuyết tật vận động và một số yếu tố liên quan đến khuyết tật vận động, khả năng hoà nhập cộng đồng của trẻ khuyết tật vận động ở huyện A Lưới

-Bệnh viện ĐD- PHCN

Nguyễn Ngọc Lâm

Lê thị Diệu Hồng

Nguyễn thị Huệ

Đoàn thị Minh Xuân

Lê Thị Phương

Trương thị Hương Giang

NguyễnTrọng Chương

2008

- Đề tài mang tính cấp thiết. Giải quyết tốt 2 mục tiêu NC. Cung cấp các số liệu khách quan, độ tin cậy cao, có tính ứng dụng. Biễu mẫu trình bày rõ rang.

- Đề nghị xem lại độ chính xác tính p khi so sánh hai tỷ lệ

46

48

47

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

26

 

Đánh giá hiệu quả sử dụng tài chính bệnh viện tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện/T.phố của tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2005-2007.

-VP Sở Y tế

Nguyễn Mậu Duyên

Vỗ Đại tự Nhiên

Nguyễn Tấn Tâm

2007-2008

 

- Có tính cấp thiết, đề cập đến vấn đề nóng và nhạy cảm trong các bệnh viện, giúp hoạch định chiến lược phát triển kinh tế bệnh viện - -  - Đạt được 2 mục tiêu NC. Độ tin cậy cao

- Cần xem lại các bảng 3.1 và 3.10

45

49

47

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

27

 

Khảo sát những phản ứng có hại của thuốc tại các Trung tâm y tế Huyện và thành phố ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2003-2008

-VP Sở Y tế

Võ Đức Bảo

2007-2008

 

 

- Đề tài đạt, có tính ứng dụng

- Tên đề tài không viết tắt và cụ thể thuốc gì? Đề nghị điều chỉnh lại tên đề tài cho phù hợp.

- Tác giả đưa thông tin thiếu trích yếu số  tài liệu

- Chưa đề cập cụ thể tình hình NC lĩnh vực này như thế nào

47

39

43

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

28

Nghiên cứu tình hình hút thuốc lá của sinh viên trong Đại học Huế

-Trung tâm TT-GDSK

Nguyễn Minh Dũng

2007-2008

 

- Đề tài rõ ràng, bố cục sắp xếp đầy đủ. Có tính cấp thiết. Đạt được 2 mục tiêu NC. Có tính khoa học và ứng dụng

- Cần sửa lại mục tiêu cho phù hợp kết luận và chuyển mục tiêu 2 ( hay bỏ mục tiêu 2) vì đây là kiến nghị

50

43

46,5

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

29

 

Đánh giá xây dựng mô hình Làng Văn hoá Sức khoẻ tỉnh Thừa Thiên Huế

-Trung tâm YTDP

Hoàng Hà Tư

 

 

- Đạt các mục tiêu NC. Có tính cấp thiết, tính khoa học

- Hạn chế: Trình bày trang bìa rườm rà. Trong tính ứng dụng chưa nêu được các giải pháp cụ thể

43

45

44

Nghiệm thu đề tài đạt: Tốt

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.156
Truy cập hiện tại 13

Chung nhan Tin Nhiem Mang