Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2016
Ngày cập nhật 08/12/2016

Ngày 05/12/2016, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 2016. Kết quả như sau:

1. Xét duyệt nghiệm thu đề tài NCKH cấp ngành năm 2016

Số đề tài xét duyệt: 141 đề tài

Kết quả:

Đề tài đạt: 139 đề tài (Phụ lục 1)

Đề tài không đạt: 02 đề tài (Tình hình sinh con thứ 3 trở lên ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015; Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn thấp bằng y học cổ truyền tại Bệnh viện Hương Trà)

Đề tài được kéo dài nghiên cứu sang năm 2017: 15 đề tài (Phụ lục 2)

2. Một số quy chế bổ sung hoạt động nghiên cứu khoa học ngành

Thời gian nghiên cứu:

+ Các đề tài NCKH đăng ký nghiên cứu cấp ngành (Sở Y tế) thời gian nghiên cứu chỉ trong 01 năm hoặc 02 năm, không nghiên cứu 03 năm. Đề tài 02 năm phải báo cáo tiến độ sau 01 năm.

Đề tài 02 năm nghiệm thu từng giai đoạn theo đề cương được phê duyệt và vẫn được xét CSTĐ cơ sở nếu tiến độ tốt.

+ Những đề tài không hoàn thành như thời gian đăng ký đã được duyệt đề cương thì phải có tờ trình ghi rõ lý do chính đáng và có báo cáo tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại. Nếu lý do không chính đáng, Hội đồng KHKT không thông qua thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí nghiên cứu: Đề tài do kinh phí TW hỗ trợ hay nguồn nào khác thì phải ghi rõ trong đề cương nghiên cứu ở phần dự trù kinh phí.

Số cán bộ tham gia nghiên cứu: Số cán bộ tham gia nghiên cứu trong 1 đề tài phải là những người thực sự tham gia đề tài và phải có phân công nhiệm vụ cụ thể ngay từ đề cương. Việc bổ sung cán bộ tham gia nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu phải có tờ trình trình Hội đồng KHKT xem xét bổ sung.

Người đưa tin: ThS. Trần Công Dũng

Nguồn: https://syt.thuathienhue.gov.vn/?gd=51&cn=427&id=28&tc=4950

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.309.049
Truy cập hiện tại 124

Chung nhan Tin Nhiem Mang