Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Nghiệm thu đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu khoa học ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015
Ngày cập nhật 04/01/2016

Ngày 30/11/2015, Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức nghiệm thu đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu khoa học năm 2015. Các thành viên tham dự gồm có  TS.BS Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác là các Phó chủ tịch, ủy viên trong Hội đồng. Số lượng đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu năm 2015 được tổ chức nghiệm thu là 115.

Hội đồng họp nghiệm thu các đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu khoa học năm 2015

Tại cuộc họp, nhiều đề tài đã nhận được đánh giá cao của các thành viên phản biện cũng như các ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học kỹ thuật. Các ý kiến đã làm sáng tỏ tính cấp thiết, tính mới và tính thực tiễn của đề tài, đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cần bổ sung như nghiên cứu cần bám sát mục tiêu hơn, hình thức trình bày cần theo đúng thể thức biểu mẫu, cần nâng cao chất lượng đề tài…

TS.BS Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng – kết luận nghiệm thu các đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu khoa học

Kết quả: 114 đề tài được thông qua, trong đó:  26 đề tài đạt loại tốt (chiếm 22,6%), 41 đề tài đạt loại khá (chiếm 35,7%), 45 đề tài đạt loại TB (chiếm 39,1%) và 01 đề tài đạt không đạt (chiếm 0,9%). Kết luận buổi họp nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành nhấn mạnh: Công tác nghiên cứu khoa học là công tác trọng tâm của ngành, trong thời gian đến lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục có các giải pháp tăng cường hơn nữa công tác này tại đơn vị ( tập trung nâng cao chất lượng đề tài), đồng thời chú trọng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động tại đơn vị; Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật, đặc biệt cần bổ sung nhân lực cho tổ thư ký hoạt động chuyên nghiệp, có thời gian tập trung nhiều hơn cho hoạt đồng về KHKT của ngành; Trong năm 2016 phải có đề tài đăng ký Hội đồng KHKT cấp tỉnh; Có kế hoạch sớm để chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị KHKT ngành Y tế lần thứ VI năm 2016..

 

Tin, ảnh: Nguyễn Đào

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.293.931
Truy cập hiện tại 238

Chung nhan Tin Nhiem Mang