Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Nghiên cứu khoa học
Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến  ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 05/12/2016, Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp ngành năm 2016. Kết quả như sau:
   Ngày 26/8/2016 tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật ngành Y tế lần thứ VI năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - TUV - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Nam Hùng - TUV - Giám đốc Sở Y tế.
Theo Quyết định số 626/QĐ-SYT ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt Đề cương nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2016 có 156 Đề cương nghiên cứu khoa học cấp Ngành được phê duyệt
Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến  ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.          
Ngày 30/11/2015, Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức nghiệm thu đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu khoa học năm 2015. Các thành viên tham dự gồm có  TS.BS Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác là các Phó chủ tịch, ủy viên trong Hội đồng. Số lượng đề tài và sáng kiến kỹ thuật nghiên cứu năm 2015 được tổ chức nghiệm thu là 115.
Kính gửi: Các đơn vị Quyết định số 1047/QĐ-SYT ngày 25/03/2015 "Về việc phê duyệt Đề cương nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2015"
Sở Y tế vừa ký Quyết định 2793 /QĐ-SYT ngày 26  tháng 12  năm 2014 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành năm 2014
Quyết định 134/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 15  tháng  01  năm 2014 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành năm 2013
Quyết định 961/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 4  tháng  02  năm 2013 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành năm 2012
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.309.010
Truy cập hiện tại 126

Chung nhan Tin Nhiem Mang