Tìm kiếm tin tức
Tin tức sự kiện
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế có nhu cầu báo giá Hệ thống lọc nước RO phục vụ chuyên môn. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với nội dung cụ thể như sau (file đính kèm)
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu mua sắm cung cấp sữa tươi tiệt trùng theo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 6 năm 2024. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với sữa tươi tiệt trùng theo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 6 năm 2024 cụ thể (file đính kèm).
Kính gửi: Các công ty, đơn vị tư vấn gói thầu Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế có nhu cầu thuê tư vấn Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu: Sửa chữa tài sản và thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn.Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá với nội dung cụ thể như sau (file đính kèm)
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế có nhu cầu báo giá cột phân tích sắc ký máy Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) phục vụ chuyên môn. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với nội dung cụ thể như sau (file đính kèm)
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu mua sắm cung cấp sữa tươi tiệt trùng theo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 5 năm 2024. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với sữa tươi tiệt trùng theo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 5 năm 2024 cụ thể (file đính kèm).
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu mua sắm Điện cực đo độ dẫn, dung dịch đo độ dẫn chuẩn phục vụ chuyên môn. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với vật tư, thiết bị cụ thể như sau (file đính kèm).
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu mua Đèn Cathode và D2 phục vụ chuyên môn. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với linh kiện, vật tư cụ thể như sau (file đính kèm).
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu mua sắm cung cấp sữa tươi tiệt trùng theo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 3;4 năm 2024. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với sữa tươi tiệt trùng theo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tháng 3;4 năm 2024 cụ thể (file đính kèm).
Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
Kính gửi: Các quý Công ty, nhà cung cấp Hiện nay, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu mua sắm Máy đo độ đục HANNA HI93703(0-1000FTU) phục vụ chuyên môn. Trung tâm kính mời các công ty, nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá đối với thiết bị cụ thể như sau (file đính kèm).
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.286.034
Truy cập hiện tại 1.416