Tìm kiếm tin tức
Chỉ thị số 17/CT-UBND và Chỉ thị số19/CT-UBND
Ngày cập nhật 23/10/2018

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018 về việc cán bộ, công chức, viên chức  nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe

Xem thông tin ở file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.110
Truy cập hiện tại 10