Tìm kiếm tin tức
Thông báo: Hướng dẫn nhập dữ liệu đăng ký chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ năm 2018 - Lần 3
Ngày cập nhật 04/07/2018

Kính gửi: Các đơn vị.

Hiện nay với nhu cầu đăng ký chữ ký số phục vụ cho công tác quản lý ngày càng tăng tại các đơn vị, cụ thể như: Triển khai bệnh án điện tử; Văn bản điện tử; Hồ sơ điện tử,.. cho tất cả lãnh đạo các Khoa/Phòng.Tuy nhiên, với tình hình hiện nay Sở Thông tin & Truyền Thông, Văn phòng Sở Y tế không thể hỗ trợ nhập dữ liệu đăng ký chữ ký số giúp cho các đơn vị như thời gian vừa qua. Vì vậy Sở Y tế đã xin chủ trương phân quyền thêm chức năng của hệ thống để đơn vị nhập dữ liệu đăng ký chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ trên trang "https://cms.ca.gov.vn" để các đơn vị chủ động nhập thông tin đăng ký và sau đó nộp hồ sơ gốc lên Sở Y tế tổng hợp, theo dõi và phối hợp với Sở Thông tin & Truyên Thông để chuyển đăng ký tại Ban cơ yếu Chính phủ.

Trong quá trình triển khai và thực hiện nếu có gì vướng mắc và cần sự hỗ trợ xin liên hệ ThS.Nguyễn Đào - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế; Email: ndao.syt@thuathienhue.gov.vn; Điện thoại: 0905997959.

Trân trọng !

CHI TIẾT ĐÃ CÓ FILE TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÍNH KÈM.
 
CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:

 

STT Tên Tài liệu Tập tin
1 Danh sách đăng ký Chứng thư số cơ quan, tổ chức
2 Danh sách đăng ký Chứng thư số cá nhân
3 Văn bản đề nghị thay đổi thông tin chứng thư số
4 Biểu mẫu khôi phục mật khẩu thiết bị
5 Biên bản thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật
6 Biểu mẫu thu hồi Chứng thư số
7 Phụ lục 01-Biểu mẫu đăng ký chứng thư số cá nhân
8 Phụ lục 02-Biểu mẫu đăng ký chứng thư số tổ chức

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.219
Truy cập hiện tại 28