Tìm kiếm tin tức
Hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2017
Ngày cập nhật 04/01/2018

   Sáng ngày 2/11/2017, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2017. Tham dự và chỉ đạo có TS Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế, Ban Giám đốc, Các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị trong ngành Y tế.

   Nội dung buổi giao ban là về vấn đề chi lương từ nguồn thu trong khám chữa bệnh trong BHYT thực hiện theo Thông 37, lập kế hoạch dự toán trong 3 năm,  xây dựng kế hoạch năm 2018.

   Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến của các đơn vị về những thuận lợi và khó khăn trong công tác tài chính đặc biệt là chế độ chi trả tiền lương theo hợp đồng 68, những vấn đề vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh BHYT và chất thải y tế.

   Kết luận tại buổi giao ban, TS Nguyễn Nam Hùng nhấn mạnh: Trong thời gian qua một số đơn vị chưa bám sát tiến độ xây dựng. Các đơn vị cần tiếp cận và quán triệt các văn bản tài chính để tổ chức thực hiện đúng. Đặc biệt kế toán trưởng, là người tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo về công tác tài chính, cho nên cần phải tham mưu tốt việc cân đối về tài chính để chi cho phù hợp, chú ý đến giảm chi thường xuyên. Các đơn vị không được chủ quan, luôn bám sát BHYT để hạch toán, tính toán các hoạt động, thống nhất giải quyết những tồn tại và khó khăn vướng mắc trong thanh toán BHYT. Vấn đề quan trọng là việc liên quan đến chi trả lương và chi trả khác cho con người, đồng chí đề nghị các đơn vị cần cân đối và hạch toán trong vấn đề tài chính, chủ động nguồn kinh phí, đảm bảo lương quý IV và tết âm lịch cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động. Nếu đơn vị nào còn thiếu vaf chưa cân đối được phải kịp thời báo cáo cho Sở Y tế để tìm giải pháp giải quyết. Tập trung điều chỉnh dự toán và nộp cho Sở trước ngày 15/11/2017 đồng thời lập kế hoạch dự toán trong 3 năm, xây dựng kế hoạch năm 2018 gửi Sở Y tế trước 31/12/2017..

   Ngoài ra, đồng chí giám đốc Sở đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh cần quan tâm đến xử lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải lỏng. Phòng bảo hiểm Y tế Sở cần bám sát và hỗ trợ các đơn vị để tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại nhằm giúp các đơn vị thực hiện tốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tra My - Công Khanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 627.134
Truy cập hiện tại 211