Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
Thông tin cần biết
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Ngày cập nhật 08/07/2015

* Lãnh đạo Trung tâm: gồm

- Phó Giám đốc phụ trách: DSCKI. Ngô Thị Thanh Xuân

- Phó Giám đốc: DSCKI. Hà Xuân Cử

Phó Giám đốc: TS. Huỳnh Trường Ngọ

Các phòng chức năng: gồm có 2 phòng

- Phòng Kế hoạch - Hành chính Tổng hợp: 07 người

        + Trưởng phòng: ThS. Trần Công Dũng

        + Nhân viên: 06 người

- Phòng Dịch vụ kỹ thuật: 03 người

        + Trưởng phòng: ThS. Đặng Thị Minh Hiền

        + Nhân viên: 02 người

Các khoa chuyên môn: gồm có 3 khoa

- Khoa Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm: 07 người

        + Trưởng khoaThS. Hoàng Thị Lan Hương

        + Phó Trưởng khoa: DSCKI. Lê Thị Kim Chi

        + Nhân viên: 05 người

Khoa Kiểm nghiệm thực phẩm: 08 người

        + Trưởng khoaThS. Nguyễn Tấn Sĩ

        + Phó Trưởng khoa: DSCKI. Lê Anh Toàn

        + Nhân viên: 06 người

Khoa Vi sinh: 06 người

        + Trưởng khoaThS. Ngô Thị Tuyết Mai

        + Phó Trưởng khoa: DS. Nguyễn Phan Đông Anh

        + Nhân viên: 04 người

* Đội ngũ cán bộ: gồm có 30 CB biên chế  và 04 CB hợp đồng chuyên môn, trong đó:

- Sau đại học: 16 cán bộ, gồm 10 thạc sĩ (01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ Dược, 07 thạc sĩ hoá phân tích, 01 thạc sĩ vi sinh), 05 Dược sĩ Chuyên khoa I.

- Đại học: 12 cán bộ (04 dược sĩ đại học, 01 kỹ sư công nghệ sinh học và 04 kỹ sư công nghệ thực phẩm, 02 cử nhân kinh tế, 01 kỹ sư công nghệ thông tin), trong đó có 02 đang học lên Dược sĩ Chuyên khoa I, 01 đang học lên thạc sĩ hoá phân tích, 02 đang học lên thạc sĩ công nghệ thực phẩm, 01 đang học lên thạc sĩ kinh tế.

- Cao đẳng: 03 cán bộ (03 cao đẳng dược), trong đó có 02 đang học lên dược sĩ đại học.

- Trung cấp: 03 cán bộ (02 dược sĩ trung học và 01 trung cấp thú y chăn nuôi), trong đó có 01 đang học lên cao đẳng dược.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.145
Truy cập hiện tại 13