Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Quy trình gửi mẫu để thử nghiệm
Ngày cập nhật 30/11/2015

 

1/ Khách hàng gửi mẫu:

Quý khách hàng gửi mẫu cho Trung tâm Kiểm nghiệm bằng một trong hai hình thức sau đây:

- Gửi mẫu trực tiếp: Khách hàng đến trực tiếp tại phòng Dịch vụ kỹ thuật – Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: 17 Trương Định, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để gửi mẫu và điền đầy đủ thông tin của mẫu vào “Phiếu yêu cầu thử nghiệm”.

- Gửi mẫu qua đường bưu điện: Khách hàng điền đầy đủ thông tin của mẫu vào “Phiếu yêu cầu thử nghiệm” (tải biểu mẫu đính kèm tại đây). Sau đó gửi mẫu kèm “Phiếu yêu cầu thử nghiệm” đã điền đầy đủ thông tin về  địa chỉ:

Phòng Dịch vụ kỹ thuật

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế

17 Trương Định, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại/Fax: 054.3936272

Email: ttkntmptp@thuathienhue.gov.vn

2/ Nhận mẫu và thông báo chi phí kiểm nghiệm:

- Phòng Dịch vụ kỹ thuật chịu trách nhiệm nhận mẫu và thỏa thuận với khách hàng về chi phí kiểm nghiệm.

- Nếu gửi mẫu qua đường bưu điện thì phòng Dịch vụ kỹ thuật sẽ gọi điện thoại liên hệ với khách hàng để thỏa thuận chi phí kiểm nghiệm.

3/ Nộp chi phí kiểm nghiệm:

Quý khách hàng nộp chi phí kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm bằng một trong hai hình thức sau đây:

- Tiền mặt: Nộp trực tiếp tại Phòng Dịch vụ kỹ thuật

- Chuyển khoản: Chuyển tiền vào Tài khoản số: 17701.000000967-6 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa thiên Huế

4/ Kiểm nghiệm mẫu:

Sau khi khách hàng nộp đầy đủ tiền, Trung tâm xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng và chuyển mẫu đến các phòng chuyên môn để thử nghiệm.

5/ Trả kết quả thử nghiệm:

- Phòng chuyên môn trả kết quả thử nghiệm về phòng Dịch vụ kỹ thuật

- Phòng Dịch vụ kỹ thuật tổng hợp và trình Ban Giám đốc ký duyệt

- Phòng Dịch vụ kỹ thuật gọi điện thoại liên hệ với khách hàng đến Trung tâm để nhận “Phiếu kết quả thử nghiệm” hoặc Phòng Dịch vụ kỹ thuật gửi “Phiếu kết quả thử nghiệm” qua đường bưu điện đến địa chỉ của khách hàng đã ghi trên “Phiếu yêu cầu thử nghiệm” (trường hợp khách hàng ở xa và gửi mẫu qua đường bưu điện).

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.308.969
Truy cập hiện tại 123

Chung nhan Tin Nhiem Mang