Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ THỬ NGHIỆM
Ngày cập nhật 18/11/2015

 

- Với mẫu thuốc và mỹ phẩm: Chi phí thử nghiệm được tính theo hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa hai bên, căn cứ theo Quyết định số 103/2004/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính.

- Với mẫu thực phẩm, thực phẩm chức năng: Chi phí thử nghiệm được tính theo hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa hai bên, căn cứ theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.049.914
Truy cập hiện tại 109

Chung nhan Tin Nhiem Mang