Tìm kiếm tin tức
Thiết lập chất chuẩn
DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU
DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW
DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CỦA VIỆN KIỂM NGHIỆM
DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM
Danh sách Chuẩn Dược liệu của Viện KN thuốc TW cập nhật: 18/10/2016 như sau
Danh sách chuẩn cập nhật: 01/12/2016 của Viện KN thuốc TW như sau:

 

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau:

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.308.877
Truy cập hiện tại 117