Tìm kiếm tin tức
Thông báo: Dán lại nhãn, thay đổi thông tin và hủy lô chất chuẩn ngày 19/6/2015
Ngày cập nhật 07/07/2015

Thông báo: Dán lại nhãn, thay đổi thông tin và hủy lô chất chuẩn ngày 19/6/2015

 

alt

 

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau:

1. Chuẩn PTN L-Tryptophan SKS: 0100060 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành L-Tryptophan SKS: 0215060.01, có hàm lượng: 99,12% C11H12N2O2 (nguyên trạng)

2. Chuẩn chính Sucrose SKS: HC.0107220 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Sucrose SKS: HC.0215220 có góc quay cực riêng: + 66,516o

3. Chuẩn Oxacilin natri SKS: 0100106 có chất lượng không ổn định theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW quyết định hủy lô.

Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 19/6/2015

Trân trọng thông báo.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.077
Truy cập hiện tại 8