Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN
Ngày cập nhật 01/10/2015

 

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau:

  1. Chuẩn chính Praziquantel SKS: 0103166 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Praziquantel SKS: WS.0215166.01, có hàm lượng: 100,10 % C19H24N2O(nguyên trạng)
  1. Chuẩn chính Metoprolol tartrat SKS: WS.0107228 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Metoprolol tartrat SKS: WS.0215228.01, có hàm lượng: 99,89 % (C15H25NO3)2,C4H6O(nguyên trạng)
  1. Chuẩn PTN Vitamin A palmitat SKS: WS.0314185.02 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Vitamin A palmitat SKS: WS.0314185.02a, có hàm lượng: 904 IU/g(nguyên trạng)
  1. Chuẩn DĐVN Benzylpenicilin natri SKS: 0102072 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Benzylpenicilin natri SKS: 0215072.01 có hàm lượng: 98,80 % C16H17N2NaO4S (nguyên trạng)

Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 16/9/2015

Trân trọng thông báo!

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.130
Truy cập hiện tại 11