Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN CỦA VKN TW
Ngày cập nhật 01/09/2015

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau:

  1. Chuẩn DĐVN Cefaclor SKS: 0309042 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Cefaclor SKS: 0415042.02, có hàm lượng: 92,69 % C15H14ClN3O4S (nguyên trạng).
  2. Chuẩn DĐVN Cefuroxom natri SKS: 0212175.02 có chất lượng không ổn định theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW quyết định hủy lô.
  3. Chuẩn PTN p-Cloroacetailid SKS: WS. 0108248 có chất lượng không ổn định theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW quyết định hủy lô.

Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 10/8/2015

Trân trọng thông báo!

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.118
Truy cập hiện tại 11