Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2015
Ngày cập nhật 19/06/2015
 
BỘ Y TẾ

 

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 222 /VKNTTW-KHĐT

 

V/v: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2015

Hà Nội, ngày 16   tháng 4 năm   2015

 

Kính gửiTRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ

                 CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

 

Để tiếp tục nâng cao năng lực và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương dự kiến tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng cho các phòng thử nghiệm (PTN) dược năm 2015 trên cả nước và kính mời Quý đơn vị tham gia. Thông tin cụ thể về chương trình như sau:

– Thời gian: Bắt đầu từ tháng 4/2015, kết thúc vào tháng 12/2015

– Thông tin về phép thử và mức thu:

 
STT Phép thử Đối tượng Mức thu/phép thử (VNĐ)
1 Định lượng bằng phương pháp đo góc quay cực Thành phẩm 2.000.000
2 Xác định độ đồng đều hàm lượng bằng PP quang phổ UV-Vis Thành phẩm 2.000.000
3 Định lượng bằng phương pháp HPLC Thành phẩmđông dược 2.000.000
4 Định lượng bằng phương pháp HPLC Kem bôi da 2.000.000
5 Xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng PP thử vi vinh vật Thành phẩm 2.500.000

 

Phiếu đăng ký tham gia chương trình TNTT của các PTN đề nghị gửi đến Viện KNTTW trước ngày 20/5/2015.

  • Viện KNTTW sẽ gửi mẫu phân tích và các tài liệu liên quan cho các PTN tham gia vào khoảng20/7/2015.
  • Từ ngày 01 – 15/9/2015 các PTN gửi kết quả phân tích về Viện KNTTW để tiến hành xử lý, đánh giá kết quả phân tích, lập báo cáo tổng hợp đối với từng phép thử.

Lưu ý:

  • Viện KNTTW chỉ gửi mẫu khi nhận được kinh phí tham gia TNTT của các PTN.
  • Các PTN có thể nộp tiền mặt tại Viện KNTTW hoặc chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Số tài khoản: 03601010009996 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) – Chi nhánh Hồ Gươm, Hà Nội.

  • Các đơn vị có nhu cầu cung cấp thêm mẫu theo các phép thử của chương trình TNTT năm 2015 để đánh giá tay nghề KNV thì gửi yêu cầu về Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện KNTTW. Chúng tôi sẽ căn cứ vào số lượng mẫu gửi và địa chỉ cung cấp mẫu để tính toán chi phí đóng gói mẫu và vận chuyển. Đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin chính xác địa chỉ nhận mẫu, số điện thoại liên hệ để tiện cho việc báo giá và thông tin thời điểm chuyển mẫu.
  • Các PTN cần trao đổi thêm thông tin, xin liên hệ:

+ Phòng Khoa học và Đào tạoĐiện thoại 04. 39363794; Email: khdt.vkn@gmail.com.

+ Phòng Tài chính Kế toán: 04. 38256902; Phòng Hành chính Quản trị: 04. 38255341

Viện KNTTW rất mong nhận được sự tham gia của các PTN để chương trình TNTT năm 2015 thành công.

Trân trọng cảm ơn.  

  KT. VIỆN TRƯỞNGPHÓ VIỆN TRƯỞNG
  (Đã ký) 
  PGS. TS. Trần Việt Hùng

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.318.693
Truy cập hiện tại 9

Chung nhan Tin Nhiem Mang