Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Thông báo kết quả đánh giá giám sát ISO/IEC 17025 của VPCNCL
Ngày cập nhật 17/09/2015

Ngày 27-28/05/2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá giám sát việc Trung tâm tuân thủ các hoạt động phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã ra Thông báo số 1667/VPCNCL ngày 26/08/2015 v/v thông báo kết quả đánh giá giám sát và công nhận Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế (mang ký hiệu VILAS 293 theo Quyết định số 180/2014/QĐ-VPCNCL ngày 20/05/2014) đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

(Vui lòng xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 901.040
Truy cập hiện tại 16

Chung nhan Tin Nhiem Mang