Tìm kiếm tin tức
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
Ngày cập nhật 15/07/2015
  1. Bản đăng ký chứng nhận (tải biểu mẫu đính kèm tại đây)
  2. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp.
  3. Thông tin chi tiết của sản phẩm.
  4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao các chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 22000…
  5. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc HACCP, GMP, SSOP, GHP, GDP…
  6. Kế hoạch kiểm soát phương tiện đo lường, thử nghiệm.
  7. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.
  8. Các tài liệu liên quan khác.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.293.960
Truy cập hiện tại 244