Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN
Ngày cập nhật 15/07/2015
 
   

 

1.    Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận sản phẩm đến Trung tâm theo địa chỉ:

       Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế.

       Địa chỉ: Số 17 Trương Định, Thành phố Huế.

2.    Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, đánh giá sơ bộ, thống nhất các điều khoản hợp đồng chứng nhận với doanh nghiệp.

3.    Đánh giá chứng nhận tại doanh nghiệp: đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, lấy mẫu và thử nghiệm mẫu điển hình.

4.    Trung tâm cấp Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận cho sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn chứng nhận.

5.    Giám sát định kỳ: Định kỳ, Trung tâm cử đoàn chuyên gia kiểm tra, giám sát việc duy trì và thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với sản phẩm được chứng nhận.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.308.702
Truy cập hiện tại 112