Tìm kiếm tin tức
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN
Ngày cập nhật 15/07/2015

 

Dấu hiệu chứng nhận:   

Untitled-2.jpg

Mẫu chứng nhận hợp chuẩn

Mẫu chứng nhận hợp quy

 

Dấu chứng nhận được phép sử dụng:

- Sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thuộc phạm vi đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy.

- Có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ kích thước và đảm bảo đủ lớn để có thể đọc được phần chữ.

- Có thể được sử dụng trên các tài liệu giao dịch, hồ sơ, chứng từ của Tổ chức hoặc sử dụng để quảng bá hình ảnh của Tổ chức trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện vận tải nhưng phải tránh gây hiểu lầm về phạm vi sản phẩm được chứng nhận.

Dấu chứng nhận không được sử dụng:

- Trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì chứa sản phẩm, hàng hóa chưa được đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

- Khi Giấy chứng nhận của tổ chức bị đình chỉnh hiệu lực hoặc bị thu hồi.

- Tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng dấu chứng nhận sai quy định.

- Không được chuyển nhượng quyền sử dụng Giấy chứng nhận hoặc dấu chứng nhận.

"serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>QUY ĐỊNH SỬ 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.286.129
Truy cập hiện tại 1.423