Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH KHIẾU NẠI
Ngày cập nhật 15/07/2015

 

1.      Doanh nghiệp nộp đơn khiếu nại  về Trung tâm.

2.      Trung tâm tiếp nhận đơn khiếu nại, kiểm tra và đánh giá sơ bộ hồ sơ khiếu nại và thông báo lại cho khách hàng.

3.      Bộ phận giải quyết khiếu nại xem xét các bằng chứng và đề xuất phương án giải quyết.

4.      Thông báo khách hàng kết quả khiếu nại

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.308.966
Truy cập hiện tại 122