Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
QUY TRÌNH KHIẾU NẠI
Ngày cập nhật 15/07/2015

 

1.      Doanh nghiệp nộp đơn khiếu nại  về Trung tâm.

2.      Trung tâm tiếp nhận đơn khiếu nại, kiểm tra và đánh giá sơ bộ hồ sơ khiếu nại và thông báo lại cho khách hàng.

3.      Bộ phận giải quyết khiếu nại xem xét các bằng chứng và đề xuất phương án giải quyết.

4.      Thông báo khách hàng kết quả khiếu nại

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.318.533
Truy cập hiện tại 14

Chung nhan Tin Nhiem Mang