Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
Ngày cập nhật 15/07/2015

TT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

1

QCVN 5-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

2

QCVN 5-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột

3

QCVN 5-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm phomat

4

QCVN 5-4:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm chất bột từ sữa

5

QCVN 5-5:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩmsữa lên men

6

QCVN 11-1:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi

7

QCVN 11-2:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

8

QCVN 11-3:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

9

QCVN 11-4:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

10

QCVN 6-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

11

QCVN 6-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

12

QCVN 6-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

13

QCVN 12-1:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp

14

QCVN 12-2:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su

15

QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại

16

QCVN 8-3:2012/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

17

QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước ăn uống

18

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Chất lượng nước sinh hoạt

19

QCVN 3-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm

20

QCVN 3-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

21

QCVN 3-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

22

QCVN 3-4:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm

23

QCVN 4-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều vị

24

QCVN 4-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm ẩm

25

QCVN 4-3:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp

26

QCVN 4-4:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón

27

QCVN 4-5:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu

28

QCVN 4-6:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hóa

29

QCVN 4-7:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt

30

QCVN 4-8:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp

31

QCVN 4-9:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc

32

QCVN 4-10:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu

33

QCVN 4-11:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh độ acid

34

QCVN 4-12:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản

35

QCVN 4-13:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

36

QCVN 4-14:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại

37

QCVN 4-15:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột

38

QCVN 4-16:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất độn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.153.022
Truy cập hiện tại 18

Chung nhan Tin Nhiem Mang