Tìm kiếm tin tức
Về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc và vắc xin
Ngày cập nhật 06/04/2016

Theo công văn số 753/SYT-NVD ngày 04/4/2016 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc, Sở Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi 01 vắc-xin và 81 thuốc gồm:

- 01 Vắc-xin do Cơ sở sản xuất không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP theo đánh giá của đoàn thanh tra WHO ngày 26-30/11/2015.

- 02 Thuốc do Thuốc được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế xét duyệt.

- 37 Thuốc do Cung cấp giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký thuốc không đúng quy định, sản xuất thuốc tại cơ sở khác theo hình thức mượn giấy phép.

- 42 Thuốc do Hết hạn số đăng ký.

Nguồn: https://syt.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.072
Truy cập hiện tại 4