Tìm kiếm tin tức
Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Ngày cập nhật 01/10/2015

Quyết định số 526/QĐ-QLD ngày 11/9/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc rút 02 số đăng ký thuốc trong nước và 49 số đăng ký thuốc nước ngoài ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 594.256
Truy cập hiện tại 19