Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT ISO/IEC 17025:2017
Ngày cập nhật 08/05/2024

Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm được áp dụng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Hiện nay, Trung tâm đã được công nhận đạt các tiêu chuẩn và được cấp các chứng chỉ về: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (mã số VLAT 1.0414 với danh mục gồm 206 phép thử: 56 phép thử lĩnh vực Dược phẩm; 127 phép thử lĩnh vực Hóa học; 23 phép thử lĩnh vực Sinh học).

(Chi tiết vui lòng xem File đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.308.866
Truy cập hiện tại 114

Chung nhan Tin Nhiem Mang