Tìm kiếm tin tức
Thông tin chung
bottom
dịch vụ công
bottom
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Quay lại12345Xem tiếp
Theo Quyết định số 180.2014/QĐ-VPCNCL ngày 20/5/2014 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công nhận phòng...
Hiện nay, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế đủ năng lực để tiến hành kiểm tra và hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị sau đây:
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 905.096
Truy cập hiện tại 7

Chung nhan Tin Nhiem Mang